การนำ ThaiSmartSMSไปใช้ในธุรกิจ


SMS สาหรับบุคคลทั่วไป :
ในการส่งข้อความหาเพื่อน กลุ่มเพื่อน หรือคนสาคัญ ตั้งเวลาส่งตามเทศกาลต่างๆ เช่น Happy new year, Birthday, Valentine เป็นต้น

SMS สาหรับธุรกิจขายตรง :
ใช้ในการ แจ้งโปรโมชั่น ยอดคอมมิชั่น และข่าวสาร การจัดประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์สินค้าใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายของบริษัท

SMS สาหรับธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ :
ใช้แจ้งข่าวสารหุ้นเด่น และรายงานผลการซื้อขาย ที่จะรองรับการบริหารการส่งข้อมูลหุ้นไปยังมือถือของลูกค้า (Stock alert)

SMS สาหรับธุรกิจธนาคาร :
ใช้การแจ้งยอดเงินเข้า ออก และยอดเงินคงเหลือในบัญชี แจ้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศให้กับลูกค้า แจ้งการใช้จ่ายผ่านบัตร เครดิต

SMS สาหรับธุรกิจขนส่งสินค้า Logistics :
ใช้แจ้งระยะเวลา และรายละเอียดของการนาเข้า-ส่งออกสินค้าทางเรือและทางอากาศ ให้กับลูกค้าทราบ

SMS สาหรับหน่วยงานราชการ :
แจ้งประกาศข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับหน่วยงาน แจ้งประชุมเตือนผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน

SMS สาหรับธุรกิจท่องเที่ยว :
ส่งข้อมูล promotion campaign ให้กับสมาชิกต่าง ๆหรือลูกค้า แนะนาถิ่นกิน สถานที่ท่องเที่ยว โปรโมชั่นพิเศษในเทศกาลต่างๆ

SMS สาหรับธุรกิจโรงพยาบาล :
ส่งข้อความแจ้งเตือนการ Confirm การนัดของโรงพยาบาล แจ้งข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลสุขภาพให้กับลูกค้า หรือรายการ promotion ต่างๆ ให้กับผู้ป่วยรับทราบ ส่งข้อความติดตามแพทย์ พยาบาล

SMS สาหรับสถาบันการศึกษา :
เป็นสื่อกลางในการการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงเรียน ครู และผู้ปกครองเพื่อรายงานกิจกรรมต่างๆ และพฤติกรรมของลูก ๆ ในโรงเรียน แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

บริษัท พี เพิล แวร์ จำกัด
ติอต่อเจ้าหน้าที่ขาย หมายเลขโทรศัพท์ 089-528-2884