ลงทะเบียนใช้บริการ ThaiSmartSMS

ลงทะเบียนใช้บริการ ThaiSmartSMS

ชื่อ
นามสกุล
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
ที่อยู่
E-mail
ประเภทงาน/ฝ่าย
บริษัท/องค์กร
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
   
  

หมายเหตุ
1. เจ้าหน้าที่จะติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน
2. หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนจะสามารถลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียว

บริษัท พี เพิล แวร์ จำกัด
ติอต่อเจ้าหน้าที่ขาย หมายเลขโทรศัพท์ 089-528-2884